Generelle vilkår

VILKÅR FOR PÅMELDING OG DELTAGELSE

Conventor AS er arrangør av Social Media Days. Disse vilkårene er sammen med vilkårene knyttet til kjøp av billett gjeldene for din deltagelse på arrangementet.

Vilkårene er gjeldene for hver enkelt deltager, påmeldte, student, foredragsholder, utstiller eller andre som er tilstede på arrangementet. Ved påmelding til eller deltagelse på arrangementet har du godtatt og forstått vilkårene på denne siden. Ved påmelding av annen person er du ansvarlig for å opplyse denne person om disse vilkårene.

 1       Påmelding og betaling

Billetter er personlige, men kan overføres til en annen person ved å sende e-post til post@socialmediadays.no. Betaling av deltakeravgift gjøres ved kort eller faktura.

2       Kansellering og refusjon

2.1      Kansellering foretatt av arrangør

Arrangementets program kan bli endret uten varsel. Arrangør garanterer ikke deltagelse av noen foredragsholder eller utstiller. Arrangør kan utsette eller avlyse hele eller deler av arrangementet.

2.2      Kansellering foretatt av deltager

Hvis du er påmeldt arrangement og ikke har anledning til å delta, vennligst send avmelding til post@socialmediadays.no. Full eller delvis refusjon vil kun bli gitt, dersom avmelding er gjort skriftlig til post@socialmediadays.no, i henhold til følgende tidsplan:

  • Avmelding mottatt 90 dager før arrangement eller tidligere vil få refundert 90% av deltageravgiften.
  • Avmelding mottatt mellom 30 og 90 dager før arrangement vil få refundert 50% av deltageravgiften.
  • Avmelding mottatt mindre enn 30 dager før arrangement og “no shows” vil ikke få noen refusjon av deltakeravgift.

3    Bruk av foto, video og lyd tatt opp på arrangementet

Ved å delta på arrangementet godtar du at arrangør kan benytte bilder, video og lyd tatt på arrangementet, av arrangør eller på vegne av arrangør. Bruk inkluderer markedsføringsformål

4   Hendelser utenfor arrangørs kontroll

Hendelser utenfor arrangørs kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir arrangør rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

5       Kontaktinformasjon

Social Media Days – Conventor AS, Brenneriveien 5, 0182 Oslo, Norway
Telefon : +47 51 52 90 99
Epost : post@socialmediadays.no